Deltagaransökan till Sundbyskolans Fritidsklubb

Överenskommelse mellan vårdnadshavare och Sundby Fritid AB
 

Läs igenom överenskommelsen. När deltagaravgiften inbetalas gäller överenskommelsen
mellan Sundby Fritid AB och barnets vårdnadshavare.

 

 

Tillbaka