Välkommen till Klubben! Klicka för en liten rundtur >>

 

    
                                                             
     
Foto: Mange

Utskick från Fritidsklubben!
Till slut har vi klivit in i 2000-talet och alla utskick, fakturor och övrig information kommer att skickas via e-mail.
Viktigt att ni informerar vid byte av e-post adress.

GDPR och Sundby Fritid. Med anledning av den nya EU förordningen släcker vi ner vårt instagram 25/5.
All personuppgiftshantering sker internt utan databaser, molntjänster etc. Barnlistor o.dyl. i digital form
sparas på medier som låses in på säker plats efter varje användningstillfälle. Detta gäller även utskrifter och manuellt
skrivna dokument. Inaktuella uppgifter raderas eller destrueras.
Korrespondens via e-post innehåller allmän information till deltagare på Sundbyskolans Fritidsklubb.