Deltagare är barn till de föräldrar/ vårdnadshavare som inbetalt deltagaravgift till Sundby Fritid AB.

Enhetsavgift gäller för alla deltagare  på Sundbyskolans Fritidsklubb. Undantag kan göras av t.ex. av socioekonomiska skäl.
Observera att vi tillämpar terminsavgift aug - dec. samt jan - jun med 30 dagars uppsägningstid enligt överenskommelsen.
Terminsavgiften är beroende på antalet månader under resp. termin.

Undantaget är augusti och januari månad, vilken är reducerad då vi öppnar den reguljära verksamheten i första halvan av månaden, samt juni månad då Sommarklubben tar vid efter skolavslutningen.
Deltagaravgiften ger rätt att vistas obegränsat på Fritidsklubben under våra öppettider inkl. mellanmål och lunch på lov och studiedagar.
Avgiften är 600 kr/ månad  (utom augusti 300 kr, januari 500 kr samt juni 100 kr). Avgiften kan betalas termins eller månadsvis.

Det utgår en st. faktura för resp. termin via e-post!
Ni kan välja att betala hela terminsavgiften, eller att delbetala månadsvis .
Vid månadsinbetalning skall denna ske i förskott senast den sista i månaden innan.

Syskonavgift för  familjer med  fler deltagande barn på Fritidsklubben är 300 kr/ månad  för barn nr. 2 (eller fler).

Avgiften inbetalas på Sundby Fritid AB:s bankgirokonto 719-8336 med start sista juli för höstterminen samt december för vårterminen.

Bankgiro  719-8336

 

Tillbaka