Deltagare är barn till de föräldrar/ vårdnadshavare som inbetalt deltagaravgift till Sundby Fritid AB.

Fr.o.m. Ht-2016 införs enhetsavgift för alla deltagare  på Sundbyskolans Fritidsklubb. Observera att vi tillämpar terminsavgift aug.-dec. samt jan - jun.
enligt överenskommelsen. Terminsavgiften är beroende på antalet månader under resp. termin.
Undantaget är augusti månad vilken är halverad då vi öppnar i mitten av månaden.
Denna deltagaravgift ger rätt att vistas obegränsat på Fritidsklubben under våra öppettider inkl. mellanmål och lunch på lov och studiedagar.
Avgiften är justerad till 600 kr/ månad  (utom augusti 300 kr). Avgiften kan betalas termins eller månadsvis.

Fr.o.m. höstterminen 2016 ges möjlighet att delbetala månadsvis (eller som tidigare fördela beloppet i två st. inbetalningar).
Vid månadsinbetalning skall denna ske i förskott senast den sista i månaden innan.

Syskonavgift för  familjer med  fler deltagande barn på Fritidsklubben är 300 kr/ månad  för barn nr. 2 (eller fler).

Avgiften inbetalas på Sundby Fritid AB:s bankgirokonto 719-8336 med start sista juli för höstterminen samt december för vårterminen.

Bankgiro  719-8336

 

Tillbaka