Mellanmålet serveras normalt mellan kl. 13.30 - 15.30.

Mellanmålsavgiften är inkluderad i fritidsklubbsavgiften fr.o.m. HT-12

Lunchanmälan är ett måste inför lov och studiedagar!

   

 

Tillbaka