Följ med på rundvandring i huset

Entre´   Kök Matrum

Vår verksamhet riktar sig till åldersgruppen 10 - 12 år (Åk 4 - 6) och vi befinner oss i hus "M" som ligger på den nedre skolgården i nära anslutning till Karlavagnens och Grytans fritidshem. 

Biljard Pingis Verkstan Fritidsklubben har i dagsläget ca: 170 st. inskrivna barn hos Sundby Fritid AB som bedriver denna fritidsverksamhet på Sundbyskolan.

 

 

 


 

 

 

   

Avgiften ger rätt till att vistas och ta del av fritidsklubbens verksamhet under våra öppettider som är vardagar fr.o.m. att skoldagen slutar t.o.m. kl. 17.30.

Lov och studiedagar har vi öppet mellan kl. 09.00 - 17.00.
 

Vår reguljära verksamhet pågår fr.o.m. skolstart t.o.m. midsommar,
därefter samarbetar vi med fritidshemmen efter överenskommelse.