Sundbyskolans Fritidsklubbs plan mot diskriminering och kränkande behandling.  (reviderad februari 2018)

Blankett för anmälan om diskriminering och kränkande behandling.

Vägledning hur man fyller i blankett om diskriminering och kränkande behandling.